Aiškus kelias savo vietos atradimą pasaulyje

Trečiame epizode kalbėjau apie poros santykių piramidę. Iš to išsirutuliojo klausimų apie vertybes apskritai. Kas tai yra ir kam jos reikalingos. Taip ir gimė šis ekstra epizodas apie vertybes. Tiksliau, – kas yra asmenybinių vertybių žemėlapis. Ir jei jau žemėlapį turime, tai ir kompaso reikia. O kompasą irgi turime visi, tai yra mūsų jausmai, rodantys, kada nukrypstame nuo savo vertybių ir nukeliaujame į klampią … neigiamų vertybių pelkę? Taip! Neigiamas vertybes irgi galime turėti ir jos vadinasi ydomis. Apie jas irgi pakalbėsime. Ar bus dar kas gero? O… kas čia per klausimas. Žiūrint kokios jūsų asmenybinės vertybės, šis epizodas gali būti gabalas aukso, gali būti visiškas gabalas šūdo. Taip jau yra, nes priklausomai nuo mūsų vertybių ir vertiname tai, su kuo susiduriame.

Mano paties požiūriu šitas epizodas nėra išbaigtas ir neskamba kaip eksperto pateiktas komentaras… Labai daug galvojau apie tai, ką pasakoti, nes kiekviena detalė, kurią dėjau į vieną visumą, už savęs traukia daugiau klausimų, nei atsakymų į juos. Per tą klausimų – atsakymų žaidimą atsirado ir tas asmenybinių vertybinių žemėlapis.

Pamenate tą kelionę pirmame epizode? Tai čia aš tikrai jaučiausi pakeliavęs ir keliukais, ir klystkeliais. Gero klausymo, susitiksime anapus 53:56 😉

Asmenybinės vertybės – turinys

00:55 Kai jaučiamės ne savo vietoje, ne savo laiku, ne su tais žmonėmis
02:08 Asmenybinės vertybės – trumpai
03:40 Asmenybinių vertybinių žemėlapis
05:14 Kai į vertybes nekreipiame dėmesio ir tiesiog gyvename kaip gaunasi
08:57 Kas yra asmenybinės vertybės?
09:08 Kodėl asmenybinės vertybės negali būti daiktai, žmonės ar reiškiniai?
13:09 Teigiamos ir neigiamos vertybės – dorybės ir ydos
14:20 Psichoemocinis kompasas
16:31 Truputį apie emocijų reikšmes
19:48 Menamos ir geidžiamos vertybės
23:28 Asmenybinės, tarpasmeninės ir gyvenimo vertybės
29:00 Kokia nauda iš tų žemėlapių ir kompasų?!
35:15 Perspėjimas: aš nenurodinėju kaip jums gyventi…
37:05 Ką daryti su vertybių žemėlapiu ir psichoemociniu kompasu?
38:29 Vertybių konfliktai, primestos ir paslėptos vertybės
43:10 Ką daryti su vertybiniu konfliktu? Priėmimas, konfliktas, kompromisas ir pokytis.
46:18 Kodėl keistis yra sunku?
48:44 Asmenybinių vertybių žemėlapio susidarymas
51:54 Padėkos ir atsisveikinimas, anonsas

Mūsų, mūsų bendroje kelionėje toliau (kitame epizode), laukia konfliktai ir universalus jų sprendimo algoritmas, bei susijusi tema – asmenybės ribos poroje. Kaip visada, – ketvirtadienį. (Patreon‘ams – kai tik epizodas išeina).

Tilviko Lizdas taip pat prieinamas per SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsStitcher.

Patinka? ➡️➡️➡️ Paremikite podkastą čia ⬅️⬅️⬅️

Become a Patron!
Komentarai užrakinti